Skip to main content
សទ្ទានុក្រម
Definition

សូមមើល មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីបុគ្គល គ្រួសារ និង សហគមន៍ ដែលស្ថិតនៅក្នុង និងជុំវិញទីតាំងគម្រោង ហើយអាចឬរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោង BRI ។

Definition

ជាធុងគិតនិងធ្វើដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរដែលរួមបញ្ចូលគំនិតដ៏ល្អបំផុតពី អ្នកជំនាញ កំពូលនៅអាស៊ី និងដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីរួមបញ្ចូលគំនិតទាំងនេះ ហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងការអនុវត្ត។ អស់រយៈពេលជាង 60 ឆ្នាំមកហើយ សមាគមអាស៊ីបានសាងសង់ស្ពាន និងជួយដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងរវាងអាស៊ី និងពិភពលោកខាងក្រៅ។ ជាមួយនឹងអាណត្តិតម្រង់ទិសដំណោះស្រាយ ASPI ពង្រីកបេសកកម្មនេះដោយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមគោលនយោបាយសំខាន់ៗផ្នែកសន្តិសុខ វិបុលភាព និង និរន្តរភាព និងដោយការជួយអភិវឌ្ឍបទដ្ឋាន និងតម្លៃទូទៅសម្រាប់តំបន់។ ស្វែងយល់បន្ថែម អំពីការងាររបស់យើងលើគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវរបស់ចិន (BRI)។

Definition

អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួនដប់៖ ប្រ៊ុយណេ កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ថៃ និងវៀតណាម។ 

Definition

ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយ រដ្ឋាភិបាលចិន និងគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការរដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (SASAC)។ សូមមើល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមាននៅក្នុងគម្រោង BRI ក៏ដូចជា CSOE សំខាន់ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

Definition

សូមមើល សមាគមធនាគារចិន (CBA) សម្រាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពី សមាគមឧស្សាហកម្ម របស់ចិននេះ។

Definition

សូមមើល សមាគមឧស្សាហកម្មចិន សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចមាននៅក្នុងគម្រោង BRI ក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងសម្រាប់សភាពាណិជ្ជកម្មចិននៅកម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ (PDR)។

Definition

សម្រាប់អង្គភាពស្របច្បាប់ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសចិន ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុង ឬគ្រប់គ្រងដោយអង្គភាពស្របច្បាប់ទាំងនេះ។

Source(s)

Adapted from SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors (2021 Edition)-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021, View the Website.

Definition

សូមមើល រដ្ឋាភិបាលចិន សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវដែលអាចមានរបស់និយតករចិន ក្រសួង ស្ថាប័ន និងស្ថាប័ននៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definition

ក្រុមមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ស្ម័គ្រចិត្ត ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងកម្រិតថ្នាក់ស្រុក ជាតិ តំបន់ ឬអន្តរជាតិ។ សូមមើល អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSOs)/អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGOs) សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃអង្គការដែលអាច ឬស្ថិតក្នុងការ ចូលរួម រួចហើយនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Source(s)

Adapted from SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors (2021 Edition)-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021, View the Website; United Nations (UN), “About Us,” United Nations (United Nations), accessed in 2022, View the Website.

Definition

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលផ្តល់ និងទទួលការប្រាក់ពី ប្រាក់កម្ចី និងផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ ខណៈដែលធនាគារពាណិជ្ជអន្តរជាតិ និងធនាគារចិនអាច ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន គម្រោងមួយ សូមមើល ធនាគារឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចិន (ICBC), ធនាគារចិន (BoC), ធនាគារកសិកម្មនៃប្រទេសចិន (ABC), ធនាគារសំណង់ចិន (CCB), និង ធនាគារទំនាក់ទំនង (BoCom) ដើម្បីស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីធនាគារធំទាំងប្រាំរបស់ប្រទេសចិន។

Definition

គណបក្សនយោបាយដែលកំពុងកាន់អំណាចនៃប្រទេសចិនទំនើប។

Definition

 នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃលំហរូបវន្ត សំដៅលើក្រុមមនុស្សដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងលំហ និងតំបន់ភូមិសាស្រ្តដូចគ្នា ជាមួយនឹងតម្រូវការ ចំណាប់អារម្មណ៍ ជំនឿ និងគុណតម្លៃរួម ដែលមានភាពស្អិតរមួត និងមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែង។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃលំហដែលមិនមែនជារូបវន្ត សហគមន៍សំដៅទៅលើក្រុមមនុស្សដែលមានអត្តសញ្ញាណរួម និងភាពសហការនៅក្នុងស្មារតីក្រុម ហើយដែលប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគោលដៅរួម។ សហគមន៍ផ្សេងៗអាចមានភាពស្រដៀងគ្នា ឬបំបែកចេញពីគ្នាក្នុងលំហជារូបវ័ន្ត និងផ្លូវចិត្ត។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ សហគមន៍មួយអាចមានទាំងអត្ថន័យទូលំទូលាយ និងចង្អៀត។ អត្ថន័យទូលំទូលាយនៃសហគមន៍រួមមាន រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ សាធារណៈជន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អ្នកស្រាវជ្រាវ/អ្នកជំនាញ និង អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSOs)/មិនមែនរដ្ឋាភិបាល អង្គការ (NGOs) នៅក្នុង ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ BRI ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អត្ថនន័យចង្អៀតនៃសហគមន៍គឺសំដៅលើតែភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង តំបន់នៃឥទ្ធិពលរបស់គម្រោងប៉ុណ្ណោះ។ 

Source(s)

Adapted from SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors (2021 Edition)-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021, View the Website.

Definition

មនុស្សដែលត្រូវបានជួលឱ្យបម្រើការ ឬទាក់ទាញឱ្យចូលរួមក្នុងការផ្តល់កម្លាំងពលកម្ម សហគមន៍

Source(s)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

Definition

មនុស្សដែលត្រូវបានជួលឱ្យបម្រើការ ឬទាក់ទាញឱ្យចូលរួម តាមរយៈ អ្នកម៉ៅការ, អ្នកម៉ៅការបន្ត, ឈ្មួញកណ្តាល ឬអន្តរការី ដើម្បីអនុវត្តការងារដែលទាក់ទងនឹងមុខងារស្នូលនៃគម្រោងមួយ។

Source(s)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

Definition

ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើកិច្ចសន្យាផ្តល់សម្ភារៈ ឬកម្លាំងពលកម្មដើម្បីសាងសង់គម្រោង ឬធាតុផ្សំនៃគម្រោង។ ក្រុមហ៊ុននេះអាចផ្ទេរកាតព្វកិច្ច ឬភារកិច្ចមួយចំនួនរបស់ខ្លួនទៅឱ្យ អ្នកម៉ៅការបន្ត។ សូមមើល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definition

ក្រុមហ៊ុនដែលត្រួតពិនិត្យការរចនា ការធ្វើផែនការ ការអនុវត្ត និងប្រតិបត្តិការនៃគម្រោងមួយ។ សូមមើល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definition

ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងប្រទេសចិនដែលមានតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវស្រដៀងគ្នាដូចជាការិយាល័យ គណៈកម្មាធិការកំណែទម្រង់ និងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NDRC) ដែរ សម្រាប់ប្រភេទគម្រោងមួយចំនួនដែលស្នើឡើងដោយ សហគ្រាសរដ្ឋក្រោមជាតិ (SOEs)

Definition

មនុស្សដែលត្រូវបានជួលឱ្យបម្រើការ ឬទាក់ទាញឱ្យចូលរួម ដោយផ្ទាល់ដោយ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការជាពិសេសទាក់ទងនឹងគម្រោងមួយ។

Source(s)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

Definition

ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលផ្តុំក្រុម អ្នកជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រ/បច្ចេកទេស ដោយជ្រើសរើសអ្នកជំនាញជាក់លាក់ ឬទាក់ទាញការចូលរួមរបស់អ្នកតំណាងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យមើល ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម (ESIA) , ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងសង្គម (ESMP) និងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននិងសង្គមតាមកាលកំណត់សម្រាប់គម្រោងមួយ។ ខណៈពេលដែលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួនមានស្ថាប័នឯករាជ្យបម្រើជាអាជ្ញាធរ ESIA នោះ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ រក្សាតួនាទីនេះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត។

Definition

អ្នកជំនាញ ឬក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ ដែលសម្របសម្រួលដំណើរការ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម (ESIA); ទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត; និងរៀបចំ ការសិក្សាវិសាលភាព, លក្ខខណ្ឌនៃឯកសារយោង (ToR), របាយការណ៍ ESIA, និង ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងសង្គម (ESMP)។ ជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ភាពឯករាជ្យរបស់អ្នកជំនាញ ឬក្រុមហ៊ុនពីគម្រោង និងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួន អាចជួយធានាបាននូវវត្ថុបំណង ភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពពេញលេញនៃដំណើរការ ESIA ។

Definition

ក្រុមហ៊ុន, ធនាគារគោលនយោបាយ, ធនាគារពាណិជ្ជ, មូលនិធិវិនិយោគ, រដ្ឋាភិបាល ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដើមទុនដល់គម្រោង ទ្រព្យសកម្ម ឬប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ ទោះបីជាគម្រោង BRI អាចទទួលបានមូលនិធិពីអ្នកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក ក្នុងតំបន់ ឬអន្តរជាតិ ដែលប្រតិបត្តិការ ឬមានវត្តមាននៅក្នុង ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ សូមមើល អ្នកហិរញ្ញវត្ថុចិន សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Source(s)

Adapted from James Chen, "Investor," Investopedia, 2021, View the Website.

Definition

ពាក្យ (ទោះបីជាមិនត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង "សេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច (UNDRIP)") ដែលប្រើក្នុងកញ្ចប់ឧបករណ៍នេះក្នុងន័យទូទៅដើម្បីសំដៅទៅលើក្រុមសង្គម និងវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាក្តី៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯង ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិដើមផ្សេងគ្នា និងការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណនេះដោយអ្នកដទៃ; ឯកសារភ្ជាប់រួម ទៅនឹង កន្លែងរស់នៅ ឬដែនដីដូនតាក្នុង តំបន់នៃឥទ្ធិពល  និងចំពោះ ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងទីជម្រក និងទឹកដីទាំងនេះ; វប្បធម៌ប្រពៃណី សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ឬស្ថាប័ននយោបាយដែលដាច់ដោយឡែកពីសង្គម ឬវប្បធម៌ទូទៅ ភាសា ឬគ្រាមភាសាខុសគ្នា ជារឿយៗខុសពីភាសាផ្លូវការ ឬភាសានៃប្រទេស ឬតំបន់ដែល ពួកគេរស់នៅ; និងការតាំងចិត្តរក្សា និងបង្កើតឡើងវិញនូវបរិស្ថាន និងប្រព័ន្ធដូនតារបស់ពួកគេជាប្រជាជន និងសហគមន៍ប្លែកៗ។ 


ដោយសារជនជាតិដើមភាគតិចអាចមានប្រព័ន្ធ ឬរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ដាច់ដោយឡែក ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងត្រូវទទួលយកវិធីសាស្រ្តដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ ការជូនដំណឹង និង ការប្រឹក្សា សហគមន៍ទាំងនេះ។ ជនជាតិដើមភាគតិចអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្សេងៗគ្នា — និងក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នា — រួមទាំងការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណសហគមន៍ វប្បធម៌ ទឹកដីប្រពៃណី និង ជីវភាពរស់នៅ ដែលពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិ។ 


ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ អាចប្រើពាក្យផ្សេងគ្នាដូចជា “ក្រុមជនជាតិភាគតិច” និង “កុលសម្ព័ន្ធ” ដើម្បីសំដៅលើជនជាតិដើមភាគតិច។ ប្រទេសទាំងនេះក៏អាចមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ លក្ខន្តិកៈ និង/ឬបទប្បញ្ញត្តិពិសេសសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរ។ 

Source(s)

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF; SynTao and China International Contractors Association (CHINCA), “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors (2021 Edition)-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021, View the Website; United Nations (UN), "United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues: Who are indigenous peoples?," accessed in 2022, View the PDF.

Definition

អង្គការដែលគាំទ្រ — និងការពារសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន និងនិយោជកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់។ សូមមើល សមាគមឧស្សាហកម្មចិន សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definition

ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ការធានារ៉ាប់រង។ សូមមើល ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចិន សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definition

ស្ថាប័នធនាគារអន្តរជាតិ ការវិនិយោគ និង ធានារ៉ាប់រង ដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការវិនិយោគ ធានារ៉ាប់រង ឬផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។

Source(s)

Adapted from Sustainable Finance Advisory, "Environmental and Social Risk Due Diligence in the Financial Sector: Current Approaches and Practices," 2013, View the PDF.

Definition

ការផ្គត់ផ្គង់ដើមទុនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ អ្នកវិនិយោគជាច្រើនដែលប្រើដើម្បីទិញមូលបត្រ។ ខណៈពេលដែលវិនិយោគិនម្នាក់ៗរក្សា ភាពជាម្ចាស់ និងការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ មូលនិធិផ្តល់នូវឱកាស ការវិនិយោគ កាន់តែទូលំទូលាយ ជំនាញគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើន និងថ្លៃសេវាទាបជាងអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគអាចទទួលបានផ្ទាល់ខ្លួន។ សូមមើល មូលនិធិវិនិយោគ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមូលនិធិសំខាន់ៗដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ BRI ។

Source(s)

Adapted from James Chen, "Investment Fund," Investopedia, 2020, View the Website.

Definition

បុគ្គលដែលប្រមូល វាយតម្លៃ សរសេរ ធ្វើបទបង្ហាញ និង/ឬផ្សព្វផ្សាយដំណឹង និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងគម្រោងដែលបានស្នើឡើង និងកំពុងដំណើរការ។ សូមមើល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវដែលអាចមានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definition

ធនាគារគោលនយោបាយ, ធនាគារពាណិជ្ជ, មូលនិធិវិនិយោគ ក្រុមហ៊ុន ឬអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ឬ  អ្នកម៉ៅការ ដោយមានការរំពឹងទុកថាមូលនិធិនឹងត្រូវបានសងវិញ។ ការទូទាត់សងវិញច្រើនតែរួមបញ្ចូលការទូទាត់ការប្រាក់ ឬថ្លៃសេវាណាមួយ។

Source(s)

Adapted from Adam Barone, "Lender," Investopedia, 2022, View the Website.

Definition

ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ក្នុងប្រទេសចិន ឬគណៈកម្មការរដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ (SASAC) នៅថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ក្រោម។

Definition

សូមមើល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវដែលអាចមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definition

មនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះ និងជួយពួកគេឱ្យព្យាយាមឈានដល់ កិច្ចព្រមព្រៀង មួយ។ អ្នកសម្របសម្រួលត្រូវតែមានភាពអព្យាក្រឹត មានន័យថាពួកគេប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌ និងមិនលំអៀងទៅរកភាគីណាមួយក្នុងការចរចា។

Source(s)

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF.

Definition

មនុស្សដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកពីប្រទេសចិន ប្រទេសមួយផ្សេងទៀត ឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃ ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ  ដើម្បីធ្វើការលើគម្រោងមួយ។

Source(s)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

Definition

សូមមើល ក្រសួងការបរទេស (MFA) សម្រាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីតួអង្គនេះនៅក្នុង រដ្ឋាភិបាលចិន

Definition

ក្រុមមនុស្សដែលមានចំនួនតិចជាងពាក់កណ្តាលនៃចំនួនប្រជាជននៅក្នុង ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។ សមាជិកនៃក្រុមទាំងនេះដែលមានចរិតលក្ខណៈរួមផ្នែកវប្បធម៍ សាសនា ឬភាសា ឬការរួមបញ្ចូលគ្នានៃណាមួយទាំងនេះ។ បុគ្គលម្នាក់អាចជាសមាជិករបស់ជនជាតិភាគតិច សាសនា ឬភាសាដោយសេរី ដោយមិនចាំបាច់មានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឱ្យមានសញ្ជាតិ ទីលំនៅ ការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ឬស្ថានភាពផ្សេងទៀតឡើយ។ ចំណុចយោងទូទៅមួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចទាំងនេះគឺ "សេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិបុគ្គលដែលជាសមាជិករបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ឬជនជាតិភាគតិច សាសនា និងភាសា"។

Source(s)

Adapted from United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "Concept of a minority: mandate definition," accessed in 2022, View the Website.

Definition

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអំណាចសកលរៀបចំដោយប្រទេសមួយក្រុម។ ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់គឺ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ដោយដើរតួជាម្ចាស់បំណុល និង/ឬ អ្នកខ្ចី។ MDBs ផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗ ផ្តល់ ប្រាក់កម្ចី ទាក់ទងនឹងកំណែទម្រង់គោលនយោបាយ និងផ្តល់ទម្រង់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ។ 

Source(s)

Adapted from Inclusive Development International (IDI), "Community Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank," 2020, View the PDF; European Investment Bank (EIB), "Multilateral development banks," accessed in 2022, View the Website; Congressional Research Service (CRS), "Multilateral Development Banks: Overview and Issues for Congress," 2020, View the PDF; Rebecca Ray, "Who Controls Multilateral Development Finance?," 2019, View the PDF.

Definition

ក្រុមហ៊ុនដែលមានអាគារបរិក្ខារ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។

Source(s)

Adapted from James Chen, "Multinational Corporation (MNC)," Investopedia, 2022, View the Website.

Definition

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំរបស់រដ្ឋដែលគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយគោលបំណងគោលនយោបាយរបស់ រដ្ឋាភិបាលចិនសូមមើល ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន (CDB) និង ធនាគារនាំចេញ-នាំចូលនៃប្រទេសចិន (China Exim Bank) ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីធនាគារគោលនយោបាយទាំងពីរដែលសកម្មនៅបរទេស។

Definition

មនុស្សដែលត្រូវបានជួលឱ្យបម្រើការ ឬទាក់ទាញឱ្យចូលរួមដោយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ចម្បង របស់ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ នៃសម្ភារៈ ឬទំនិញសម្រាប់គម្រោងជាបន្តបន្ទាប់។

Source(s)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

Definition

អាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យ ឬបុគ្គលឯកជន — ជាជាង រដ្ឋាភិបាលចិន ឬ  រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ។ ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចចេញភាគហ៊ុន និងមាន ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើការដោះដូរសាធារណៈទេ។

Source(s)

Adapted from James Chen, "Private Company," Investopedia, 2022, View the Website.

Definition

អង្គភាពដែលមានការទទួលខុសត្រូវចម្បងសម្រាប់គម្រោងមួយ។

Definition

 មនុស្សដែលត្រូវបានជួលឱ្យបម្រើការ ឬត្រូវបានទាក់ទាញការចូលរួមដោយផ្ទាល់ដោយ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ មនុស្សដែលត្រូវបានជួលឱ្យបម្រើការ ឬត្រូវបានទាក់ទាញការចូលរួមតាមរយៈ អ្នកម៉ៅការ និង អ្នកម៉ៅការបន្ត ដើម្បីអនុវត្តការងារដែលទាក់ទងនឹងមុខងារស្នូលនៃគម្រោង មនុស្សដែលត្រូវបានជួលឱ្យបម្រើការ ឬត្រូវបានទាក់ទាញការចូលរួមដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់បឋម របស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង/ឬ អ្នកម៉ៅការនិងមនុស្ដែលត្រូវបានជួលឱ្យបម្រើការ ឬទាក់ទាញឱ្យចូលរួមក្នុងការផ្តល់កម្លាំងពលកម្មសហគមន៍។ បុគ្គលិកគម្រោងអាចរស់នៅក្នុង តំបន់នៃឥទ្ធិពលរបស់គម្រោង ផ្លាស់ទីពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៃ ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ មកពីប្រទេសចិន ឬធ្វើចំណាកស្រុកពីប្រទេសផ្សេងទៀត។ កម្មករទាំងនេះអាចធ្វើការពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង បណ្តោះអាសន្ន ឬតាមរដូវកាល។ 

Source(s)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

Definition

បុគ្គល ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់មួយហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលគេស្គាល់ថាជា ហ៊ុន។

Source(s)

Adapted from Adam Hayes, "Shareholder," Investopedia, 2021, View the Website.

Definition

អាជីវកម្មដែលមានប្រាក់ចំណូល ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬបុគ្គលិកមួយចំនួននៅក្រោមកម្រិតជាក់លាក់។ ប្រទេសនីមួយៗមាននិយមន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។

Source(s)

Adapted from Daniel Liberto, "Small and Mid-size Enterprise (SME)," Investopedia, 2021, View the Website.

Definition

បុគ្គល ក្រុម ឬអង្គការដែលទទួលឥទ្ធិពល និង/ឬអាចមានឥទ្ធិពលលើការធ្វើផែនការមុនគម្រោង ការអនុវត្តគម្រោង និងប្រតិបត្តិការគម្រោង។ ការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុង និង/ឬការតភ្ជាប់ទៅគម្រោងមួយអាចដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល។ សូមមើល ភាគីពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួអង្គដែលអាច ចូលរួម ក្នុងគម្រោង BRI ។

Definition

អង្គភាពស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាល។ រដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងវាទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែក។ SOEs មកពីប្រទេសចិន និង ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ អាចចូលរួមក្នុងគម្រោង BRI ដែលបានផ្តល់ឱ្យណាមួយ។ 

Source(s)

Adapted from Will Kenton, “State-Owned Enterprise (SOE),” 2020, Investopedia, View the Website.

Definition

ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានចុះកិច្ចសន្យាដើម្បីអនុវត្តផ្នែកណាមួយ ឬទាំងអស់នៃកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់គម្រោងមួយ។ សូមមើល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definition

រដ្ឋាភិបាលនៃភាគីទីបីដែលដំណើរការកម្មវិធី ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ក្រៅប្រទេស (ODA) នៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ BRI ។ សូមមើល ស្ថាប័នពហុភាគី និងប្រទេសទីបី និងទីភ្នាក់ងារជំនួយ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីទីភ្នាក់ងារ និងកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធ។

Definition

អង្គការអន្តរជាតិមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1945 ។ បច្ចុប្បន្ន វាមានរដ្ឋសមាជិកចំនួន 193 ។ សូមមើល ស្ថាប័នពហុភាគី និងប្រទេសទីបី និងទីភ្នាក់ងារជំនួយ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី និងទីភ្នាក់ងារឯកទេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ។

Source(s)

Adapted from United Nations (UN), "About Us," accessed in 2022, View the Website.

Definition

អនុវត្តចំពោះអ្នកដែលដោយសារកត្តាដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ អាចទំនងជាត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីគម្រោងមួយ និង/ឬអាចមានកម្រិតច្រើនជាងអ្នកដ៏ទៃក្នុងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោង។ បុគ្គល ឬក្រុមទាំងនេះក៏ទំនងជាត្រូវបានដកចេញពី ឬមិនអាចចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងដំណើរការ ការប្រឹក្សា របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទូទៅ ដូច្នេះពួកគេអាចត្រូវការវិធានការជាក់លាក់ និង/ឬជំនួយ ដើម្បីធានាថាទស្សនៈរបស់ពួកគេត្រូវបានយកមកពិចារណា។ ឧទាហរណ៍នៃក្រុមទាំងនេះរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់តែ ស្ត្រី មនុស្សចាស់ កុមារនិងយុវជន ជនពិការ ជនជាតិដើមភាគតិច ជនជាតិភាគតិច ភាសា និងសាសនា ជនភៀសខ្លួន និងប្រជាជនផ្លាស់ទីលំនៅ។

Source(s)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

Definition

សូមមើល ធនាគារពិភពលោក សម្រាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពី ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី (MDB) នេះ។