Skip to main content
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

Ministry of Foreign Affairs (MFA)

介绍

MFA គឺជាក្រសួងសំខាន់ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន និងការចូលរួមជាមួយសមភាគីក្រៅប្រទេស និងអង្គការអន្តរជាតិនានា។ ក្រសួងនេះការពារ និងលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិចិននៅជុំវិញពិភពលោក ដោយធានាថាការសម្របសម្រួល ជំនួយបរទេស ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវត្ថុបំណងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន។ ទោះបីជា MFA មិនសូវពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ BRI ក៏ដោយ ប៉ុន្តែក្រសួងនេះដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលគម្រោងណាមួយត្រូវការអន្តរាគមន៍ និងជំនួយការទូត។  

介绍原文

Adapted from Ministry of Foreign Affairs (MFA), “Main Responsibilities of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China,” accessed in 2022, View the Website; Thomas Hale, Chuyu Liu, and Johannes Urpelainen, “Belt and Road Decision-Making in China and Recipient Countries: How and to What Extent Does Sustainability Matter?,” ISEP & BSG Report, April 2020, View the PDF.

电子邮件地址
办公地址

No. 2 Chaoyangmen South Street, Chaoyang District, Beijing, 100701, People's Republic of China

邮寄地址

Ministry of Foreign Affairs, No. 2 Chaoyangmen South Street, Chaoyang District, Beijing, 100701, People's Republic of China

电话号码

General: +86 10-6596-1114

Department of Asian Affairs: +86 10-6596-2100 

社交媒体账号