Skip to main content
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

State Administration of Foreign Exchange (SAFE)

介绍

SAFE ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើអធិការកិច្ចប្រតិបត្តិការរូបិយបណ្ណបរទេស និងធ្វើសេចក្ដីព្រាងគោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ។ 

介绍原文

Adapted from US-China Business Council, “State Administration of Foreign Exchange (SAFE),” accessed in 2022, View the Website.

电子邮件地址
网站
办公地址

No. 18 Fucheng Lu, Huanrong Dasha, Haidian Qu, Beijing, 100048, People's Republic of China

邮寄地址

State Administration of Foreign Exchange, No. 18 Fucheng Lu, Huanrong Dasha, Haidian Qu, Beijing, 100048, People's Republic of China

电话号码

+86 10-6840-1188

+86 10-6840-2265

社交媒体账号