Singaporean Foreign Affairs Minister Vivian Balakrishnan | Asia Society Skip to main content