Skip to main content
សទ្ទានុក្រម
Definisi

ឯកសារផ្លូវការ (លាយលក្ខណ៍អក្សរ) ដែលកំណត់លក្ខខណ្ឌ និងសន្ធិសញ្ញានៃ កិច្ចព្រមព្រៀង រវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ។ គម្រោង កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន អាចស្ថិតនៅចន្លោះ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នកម៉ៅការកិច្ចព្រមព្រៀង ចំពោះការងារកិច្ចសន្យា ឬកិច្ចសន្យាបន្តអាចពាក់ព័ន្ធនឹង អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកម៉ៅការ និង អ្នកម៉ៅការបន្ត។ អ្នកធានា អាចចរចារ កិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រង ជាមួយអ្នកហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, អ្នកម៉ៅការអ្នកម៉ៅការបន្ត។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Asian Development Bank (ADB), "Project Glossary," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

គ្រឿងបរិក្ខារដែលមិនត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិជាផ្នែកនៃគម្រោងមួយ ប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ និងយ៉ាងសំខាន់ចំពោះគម្រោង; ដែលត្រូវបានអនុវត្ត ឬគ្រោងនឹងអនុវត្ត ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយគម្រោង; និងចាំបាច់ដើម្បីឱ្យគម្រោងអាចដំណើរការបាន ហើយនឹងមិនត្រូវបានសាងសង់ ពង្រីក ឬដំណើរការប្រសិនបើគម្រោងមិនមាន។ ឧទាហរណ៍នៃគ្រឿងបរិក្ខារដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានផ្លូវដែក ផ្លូវថ្នល់ រោងចក្រថាមពល ឬខ្សែបញ្ជូនថាមពល បំពង់បង្ហូរប្រេង ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ឃ្លាំង និងស្ថានីយដឹកជញ្ជូន។

Sumber(-sumber)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; International Finance Corporation (IFC), "IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability," 2012, View the PDF.

Definisi

ប្រទេសដែលរៀបចំគម្រោង BRI យ៉ាងហោចណាស់មួយ។

Definisi

កម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ ដែលបានចាប់ផ្តើមដោយប្រធានាធិបតី Xi Jinping ក្នុងឆ្នាំ 2013 ដែលនឹងចូលរួមជាង 140 ប្រទេស។ ជាមួយនឹងតម្លៃសរុបប៉ាន់ស្មានជាង 4 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ គម្រោងរបស់ខ្លួនព្យាយាមពង្រឹង ការតភ្ជាប់ របស់ប្រទេសចិនតាមរយៈ — និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ “ឈ្នះ-ឈ្នះ” ជាមួយ — អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អាស៊ីខាងត្បូង អាស៊ីកណ្តាល និងអាស៊ីខាងលិច; អាហ្រ្វិក; អឺរ៉ុប; និងអាមេរិកឡាទីន។

Sumber(-sumber)

Adapted from Daniel R. Russel and Blake H. Berger, "Navigating the Belt and Road Initiative," Asia Society Policy Institute, 2019, View the PDF; Silk Road Briefing, “China Belt and Road Projects Value Now Exceeds US$4 Trillion,” 2021, View the Website.

Definisi

គម្រោងដែលមានស្រាប់ និងមានប្រតិបត្តិការដែលកំពុងត្រូវបានកែប្រែដើម្បីអនុលោមតាម ការអភិវឌ្ឍស្របច្បាប់ និងស្របតាមបច្ចេកវិទ្យា ឬពង្រីកដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព ឬផលិតកម្ម។

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law Canada, "Project Finance, Overview," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

យន្តការចែកចាយគម្រោងដែលអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល ដូចជា រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ផ្តល់សិទ្ធិដល់ភាគីផ្នែកឯកជន ដូចជា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ជនជាតិចិន នូវសិទ្ធិក្នុងការសាងសង់គម្រោងដោយយោងទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការរចនាដែលបានឯកភាព និងដើម្បីដំណើរការគម្រោងសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ គំរូនេះជាធម្មតាត្រូវបានប្រើដើម្បី ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន សាងសង់ និងដំណើរការគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតធំ។ ភាគីនៃវិស័យឯកជនមិនមែនជាម្ចាស់គម្រោងនោះទេ ប៉ុន្តែទទួលបានការទូទាត់ពីអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល ឬអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយរបស់គម្រោង។ ក្នុងករណីខ្លះ ភាគីផ្នែកឯកជនអាចផ្តល់ ហិរញ្ញវត្ថុ មួយចំនួនសម្រាប់គម្រោង។ នៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលកិច្ចសន្យា (ជាធម្មតាពី 20 ទៅ 40 ឆ្នាំ) ការគ្រប់គ្រងលើប្រតិបត្តិការគម្រោងត្រូវបានផ្ទេរទៅអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល។

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Public Private Partnerships: Issues and Considerations,” accessed in 2022, View the Website; Adam Hayes, "Build-Operate-Transfer Contract," Investopedia, 2020, View the Website.

Definisi

យន្តការចែកចាយគម្រោងដែលអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល ដូចជា រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ លក់ឱ្យទៅភាគីផ្នែកឯកជន ដូចជា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ជនជាតិចិន នូវសិទ្ធិក្នុងការសាងសង់គម្រោងដោយយោងទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការរចនាដែលបានឯកភាព និងដើម្បីដំណើរការគម្រោងសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ មិនដូចកិច្ចសន្យា សាងសង់-គ្រប់គ្រង-ប្រតិបត្តិការ-ផ្ទេរ (BOOT)សាងសង់-ប្រតិបត្តិការ-ផ្ទេរ (BOT) ទេ ភាគីផ្នែកឯកជនជាម្ចាស់គម្រោង ហើយមិនចាំបាច់ផ្ទេរវាទៅ អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលនៅចុងបញ្ចប់នៃអាណត្តិឡើយ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Public Private Partnerships: Issues and Considerations,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

យន្តការចែកចាយគម្រោងដែលអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល ដូចជា រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ផ្តល់សិទ្ធិដល់ភាគីផ្នែកឯកជន ដូចជា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ជនជាតិចិន នូវសិទ្ធិក្នុងការ ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន រចនា សាងសង់ គ្រប់គ្រង និងដំណើរការគម្រោងសម្រាប់ចំនួនឆ្នាំជាក់លាក់មួយ។ រចនាសម្ព័ននេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ សាងសង់-ប្រតិបត្តិការ-ផ្ទេរ (BOT) ដែរ ប៉ុន្តែភាគីផ្នែកឯកជនកាន់កាប់ទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលនៃ  កិច្ចព្រមព្រៀង។ កិច្ចសន្យា BOOT ត្រូវបានប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយ៍ថាមពល កន្លែងប្រព្រឹត្តកម្មទឹក និងប្រព័ន្ធបង្ហូរកាកសំណល់។

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Public Private Partnerships: Issues and Considerations,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

ស្ថានភាពនៃការតភ្ជាប់រវាងភូមិ ទីប្រជុំជន ទីក្រុង ស្រុក ខេត្ត ប្រទេស និងតំបន់។ ទាំង “ការតភ្ជាប់រឹង”— តាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ — និង “ការតភ្ជាប់ទន់” — តាមរយៈច្បាប់ និងស្តង់ដារ — បច្ចុប្បន្នគឺជាអាទិភាពពីររបស់ រដ្ឋាភិបាលចិន ដែលឥឡូវនេះ ព្យាយាមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ បង្កើតឱកាសការងារ កសាងសមត្ថភាព និង "ផ្សារភ្ជាប់ទឹកចិត្ត" របស់ប្រជាជនតាម BRI ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Government of China, "高质量共建“一带一路”成绩斐然 (High-Quality Joint Construction of the 'Belt and Road' has Achieved Remarkable Results)," 2022, View the Website.

Definisi

ក្រុមដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនពីរ ឬច្រើនដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងរួមមួយ។ អង្គភាពដែលចូលរួមប្រមូលផ្តុំធនធានរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែទទួលខុសត្រូវចំពោះតែកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុង កិច្ចព្រមព្រៀង របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ។ អង្គភាពនីមួយៗដែលស្ថិតក្រោមសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មឯករាជ្យ ហើយមិនមានសិទ្ធិសម្រេចអំពីប្រតិបត្តិការរបស់សមាជិកផ្សេងទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធនោះទេ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Will Kenton, "Consortium," Investopedia, 2021, View the Website.

Definisi

ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើកិច្ចសន្យាផ្តល់សម្ភារៈ ឬកម្លាំងពលកម្មដើម្បីសាងសង់គម្រោង ឬធាតុផ្សំនៃគម្រោង។ ក្រុមហ៊ុននេះអាចផ្ទេរកាតព្វកិច្ច ឬភារកិច្ចមួយចំនួនរបស់ខ្លួនទៅឱ្យ អ្នកម៉ៅការបន្ត។ សូមមើល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definisi

គោលគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលក្រុមហ៊ុននានារួមបញ្ចូលកង្វល់សង្គម និងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងអន្តរកម្មជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុននឹងព្យាយាមធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃកត្តាចាំបាច់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងសង្គម ខណៈពេលដែលដោះស្រាយការរំពឹងទុករបស់ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេ។ CSR លើសពីការធ្វើសប្បុរសធម៌ ទោះបីយ៉ាងនេះក្តីក៏សកម្មភាពទាំងពីរប្រភេទអាចរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ លើកកម្ពស់់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន និងពង្រឹងម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួន។

គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន ដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ លើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ សហគមន៍ និង និរន្តរភាព ជំរុញការងារក្នុងស្រុក កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានសង្គមនៃគម្រោងរបស់ពួកគេ ពង្រឹងការអភិរក្ស បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងទេសភាពធម្មជាតិ ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគុណភាព និងផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃការរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនា និងសហអភិវឌ្ឍន៍

Sumber(-sumber)

Adapted from United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), "What is CSR," accessed in 2022, View the Website; China International Contractors Association (CHINCA), "Sustainable Infrastructure Guidelines for Overseas Chinese Enterprises," 2016, View the PDF.

Definisi

រចនាសម្ព័នការចែកចាយគម្រោងដែលភាគីផ្នែកឯកជន ដូចជា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ជនជាតិចិន បានទទួលកិច្ចសន្យាក្នុងការរចនា សាងសង់ ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងដំណើរការគម្រោងទុន។ នៅក្នុងការពិចារណាសម្រាប់ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោម កិច្ចព្រមព្រៀង ភាគីផ្នែកឯកជនអាចទទួលបានការទូទាត់ដែលអាចមានពីអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល ដូចជា រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ឬប្រមូលថ្លៃសេវាពីអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយរបស់គម្រោង។ អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលរក្សាភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគម្រោង។

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Public Private Partnerships: Issues and Considerations,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

យន្តការចែកចាយគម្រោងដែលអង្គភាពរដ្ឋាភិបាល ដូចជា រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ អាចនឹងប្រើដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃការសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ ស្ពាន និងអាកាសយានដ្ឋាន។ តាមរយៈ កិច្ចព្រមព្រៀង អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលអាចបែងចែកភារកិច្ចទាំងអស់របស់គម្រោងទៅឱ្យភាគីផ្នែកឯកជន ដូចជា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ចិន។ ជាថ្នូរនឹងការរចនា ការសាងសង់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ប្រតិបត្តិការ និងការរក្សាគម្រោង ភាគីផ្នែកឯកជនមានសិទ្ធិទទួលបាន ថ្លៃសេវាពីអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយរបស់គម្រោង ឬការទូទាត់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងទម្រង់នៃការទូទាត់ដែលមានសម្រាប់រយៈពេលមួយជាក់លាក់។ នៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈកាលនោះ ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការត្រូវបានផ្ទេរត្រឡប់ទៅអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលវិញ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, “Public Private Partnerships: Issues and Considerations,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

ក្រុមហ៊ុនដែលត្រួតពិនិត្យការរចនា ការធ្វើផែនការ ការអនុវត្ត និងប្រតិបត្តិការនៃគម្រោងមួយ។ សូមមើល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definisi

ការកែលម្អគុណភាពជីវិត ឱកាស និងសុខុមាលភាពរបស់ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ ជាពិសេស និងកាន់តែទូលំទូលាយទៀតនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ BRI ។ វាអាចកើតឡើងនៅកម្រិត សហគមន៍ ជាមួយនឹងការសាងសង់បរិក្ខារទឹក និងអនាម័យថ្មី ឬនៅថ្នាក់ជាតិ ជាមួយនឹង ការអភិវឌ្ឍ នៃអង្គភាពផលិត ថាមពលកកើតឡើងវិញ

Sumber(-sumber)

Adapted from Bridges Across Borders, "A Cambodian Guide to Defending Land and Housing Rights Vol 1, Part 1," 2009, View the PDF.

Definisi

រួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់សម្រាប់ប្រតិបត្តិករ ឬ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន សំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃគម្រោង និងការគ្រប់គ្រងដោយប្រយោល រួមទាំងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដំណើរការគម្រោង។

Sumber(-sumber)

Adapted from Equator Principles Association (EPA), "The Equator Principles 4," 2020, View the PDF.

Definisi

ទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាសាងសង់ដែលប្រើសម្រាប់គម្រោងធំ ឬស្មុគស្មាញដែលអ្នកសាងសង់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា អ្នកម៉ៅការ EPC នឹងផ្តល់គម្រោងដែលបានបញ្ចប់ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ភ្លាមៗដោយ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អ្នកម៉ៅការ EPC មានកាតព្វកិច្ចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលបានកំណត់ដោយ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងសម្រាប់តម្លៃធានា និងតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law, "EPC contract," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

រួមបញ្ចូលស្ថាប័ន គោលនយោបាយ បទដ្ឋាន នីតិវិធី និងគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេប្រើប្រាស់ ដើម្បីនាំមកនូវការព្យាករណ៍ ស្ថិរភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់បន្ថែមទៀតចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាប្រឈមឆ្លងដែន។

Sumber(-sumber)

Adapted from United Nations (UN), "Global Governance and Global rules for Development in the Post-2015 Era," 2014, View the PDF.

Definisi

គម្រោង ឬដីដែលមិនទាន់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងមិនមានទ្រព្យ ឬប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់។

Sumber(-sumber)

Adapted from Thomson Reuters Practical Law Canada, "Project Finance, Overview," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

ការរៀបចំដែលក្រុមហ៊ុនពីរ ឬច្រើនយល់ព្រមក្នុងការប្រមូលផ្តុំធនធានរបស់ពួកគេសម្រាប់គម្រោងថ្មី ឬសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។ អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រាក់ចំណេញ ការខាតបង់ និងការចំណាយទាក់ទងនឹង JV ។ ប៉ុន្តែការបណ្តាក់ទុនគឺជាអង្គភាពដាច់ដោយឡែកដែលនៅតែខុសប្លែកពីផលប្រយោជន៍អាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតរបស់អ្នកចូលរួម។

Sumber(-sumber)

Adapted from Marshall Hargrave, "Joint Venture (JV)," Investopedia, 2021, View the Website.

Definisi

ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលើកកម្ពស់ និងជាពិសេសកំណត់គោលដៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាពនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

Sumber(-sumber)

Adapted from Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Official Development Assistance (ODA) - OECD,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងនោះដែលផ្តល់ដោយផ្ទាល់នូវទំនិញ ឬសម្ភារៈចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការស្នូលនៃគម្រោងនៅលើមូលដ្ឋានដែលកំពុងដំណើរការ។

Sumber(-sumber)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF.

Definisi

ការអភិវឌ្ឍ នៅក្នុងវិស័យណាមួយនៅទីតាំងដែលបានកំណត់ ដែលអាចគ្របដណ្តប់តំបន់ភូមិសាស្ត្រមួយ ឬច្រើន។ វារួមបញ្ចូលទាំងការពង្រីក ឬធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់។ ឧទាហរណ៍នៃគម្រោងរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះតែ ព្រលានយន្តហោះ ផ្លូវហាយវេ រោងចក្រវារីអគ្គិសនី កំពង់ផែ ផ្លូវរថភ្លើង និងផ្លូវរូងក្រោមដីជាដើម។

Definisi

តំបន់នេះទំនងជារងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងដែលបានស្នើឡើង រួមទាំងទិដ្ឋភាពបន្ថែមរបស់វា ដូចជាច្រករបៀងបញ្ជូនថាមពល បំពង់បង្ហូរប្រេង ប្រឡាយ ផ្លូវរូងក្រោមដី ការផ្លាស់ទីតាំង និងផ្លូវចូលប្រើប្រាស់ កន្លែងជីករណ្តៅ និងកន្លែងចោលសំរាម និងជំរុំសាងសង់; ក៏ដូចជាដោយការអភិវឌ្ឍ ដែលមិនបានគ្រោងទុកដែលបង្កឡើងដោយគម្រោង ដូចជាការតាំងទីលំនៅភ្លាមៗ ការកាប់ឈើ ឬការផ្លាស់ប្តូរកសិកម្មតាមដងផ្លូវចូល។ សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំ និងស្មុគ្រស្មាញជាងនេះ តំបន់នៃឥទ្ធិពលនេះអាចរួមបញ្ចូលមនុស្ស ដី និងប្រភពទឹក ដែលនៅជិត ឬសូម្បីតែឆ្ងាយពីទីតាំងគម្រោងដែលបានស្នើឡើងក្តី។ ជាឧទាហរណ៍ តំបន់នៃឥទ្ធិពលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងទីជំរាលដែលគម្រោងស្ថិតនៅ; តំបន់មាត់ទន្លេ និងតំបន់ឆ្នេរដែលរងផលប៉ះពាល់ណាមួយ; តំបន់ក្រៅបណ្តាញដែលត្រូវការសម្រាប់ ការតាំងទីលំនៅថ្មី ឬតំបនដីសំណង; កន្លែងខ្យល់អាកាស (ឧទាហរណ៍ កន្លែងនៃការបំពុល ខ្យល់អាកាស ដូចជាផ្សែង ឬធូលីអាចចូល ឬចេញពីតំបន់នោះ); ផ្លូវធ្វើចំណាកស្រុករបស់មនុស្ស សត្វព្រៃ ឬត្រី ជាពិសេសកន្លែងដែលវាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពសាធារណៈ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ឬការអភិរក្សបរិស្ថាន; និងតំបន់ដែលប្រើសម្រាប់សកម្មភាព ជីវភាព (ឧទាហរណ៍ ការបរបាញ់ ការនេសាទ តំបន់វាលស្មៅ ការប្រមូលផ្តុំ និងកសិកម្ម) ឬគោលបំណងសាសនា ឬពិធីតាមបែបទំនៀមទម្លាប់។

Sumber(-sumber)

Adapted from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Enhancing AIIB's Accountability: The Project-Affected People's Mechanism," 2018, View the PDF; World Bank, “Ext Opmanual - OP 4.01, Annex A - Definitions,” 1999, View the Website.

Definisi

ដំណើរការទាំងមូលនៃការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តគម្រោង។ វាអាចត្រូវបានបែងចែកជាបីដំណាក់កាលសំខាន់ៗ៖ ការធ្វើផែនការមុនចាប់ផ្តើមគម្រោង ការអនុវត្តគម្រោង និងប្រតិបត្តិការគម្រោង។ វាអាចចំណាយពេលពីមួយឆ្នាំសម្រាប់គម្រោងសាមញ្ញរហូតដល់ច្រើនទស្សវត្សរ៍សម្រាប់គម្រោងធំ និងស្មុគស្មាញដែលទាមទារការថែទាំជាប្រចាំ និងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។ សូមមើល បន្ទាត់ពេលវេលាទៅតាមជំហាន សម្រាប់ការបង្ហាញអំពីរបៀបដែល ការចូលរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និង ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) គួរតែត្រូវបានអនុវត្តពេញមួយវដ្តជីវិតរបស់គម្រោង។ 

Definisi

អង្គភាពដែលមានការទទួលខុសត្រូវចម្បងសម្រាប់គម្រោងមួយ។

Definisi

ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានចុះកិច្ចសន្យាដើម្បីអនុវត្តផ្នែកណាមួយ ឬទាំងអស់នៃកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់គម្រោងមួយ។ សូមមើល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកម៉ៅការ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវដែលអាចកើតមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោង BRI ។

Definisi

គំរូសម្រាប់ការគិតអំពីអនាគត ដែលការពិចារណាលើបរិស្ថាន សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចមានតុល្យភាពក្នុងការសម្រេចបានការកែលម្អគុណភាពនៃជីវិត។


រដ្ឋាភិបាលចិនបង្កើតឱ្យមាននិរន្តរភាពជាសុខដុមរមនារវាងសង្គម និងបរិស្ថាន ដែលជំរុញឱ្យមានលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងសង្គម; ទាក់ទាញការអភិវឌ្ឍបៃតង; និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជំនាន់មនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

Sumber(-sumber)

Adapted from United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), “Education for Sustainable Development | UNESCO,” accessed in 2022, View the Website; Chen Liu et al., “A Chinese Route to Sustainability: Postsocialist Transitions and the Construction of Ecological Civilization,” Sustainable Development 26, no. 6 (2018): 741–48.

Definisi

ការអភិវឌ្ឍដែលបំពេញតម្រូវការបច្ចុប្បន្នដោយមិនធ្វើឱ្យខូចសមត្ថភាពរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេផ្ទាល់។ វាសំដៅទៅលើដំណើរការ និងផ្លូវជាច្រើនដើម្បីសម្រេចបាន និរន្តរភាព។ វាមានទិដ្ឋភាពដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាចំនួនបួន៖ សង្គម បរិស្ថាន វប្បធម៍ និងសេដ្ឋកិច្ច - ដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក មិនមែនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេ។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), “Education for Sustainable Development | UNESCO,” accessed in 2022, View the Website.

Definisi

អនុម័តដោយ អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) ក្នុងឆ្នាំ2015 ជាការអំពាវនាវជាសាកលដល់សកម្មភាពដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ ការពារភពផែនដី និងធានាថានៅឆ្នាំ 2030 មនុស្សទាំងអស់ទទួលបានសន្តិភាព និងវិបុលភាព។ គោលដៅ17 គ្របដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពបីនៃ និរន្តរភាព៖ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថាន។

Sumber(-sumber)

Adapted from United Nations Development Programme (UNDP), “Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme,” 2016, View the Website.

Definisi

ការផ្ទេរ ការសម្របខ្លួន ការចល័ត និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ជំនាញ ចំណេះដឹង បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្ម ដើម្បីកសាងសមត្ថភាព ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននិរន្តរភាព។

Sumber(-sumber)

Adapted from World Bank, “Operational Manual - OP 8.40,” 1994, View the Website.

Definisi

ពិចារណាថាតើវិធានការ និងសកម្មភាពដែលបានស្នើឡើងអាចត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងជំនាញ ឧបករណ៍ និងសម្ភារៈដែលមានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មឬអត់។ វារួមបញ្ចូលកត្តាក្នុងស្រុកដូចជាអាកាសធាតុ ភូមិសាស្រ្ត ប្រជាសាស្រ្ត ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សន្តិសុខ អភិបាលកិច្ច សមត្ថភាព និងភាពជឿជាក់នៃប្រតិបត្តិការ។

Sumber(-sumber)

Adapted from World Bank, "World Bank Environmental and Social Framework," Washington, DC, 2016, View the PDF; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021, View the PDF.

Definisi

ដំណើរការដែលរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញការដេញថ្លៃសម្រាប់គម្រោងមួយ។ សម្រាប់ការដេញថ្លៃនីមួយៗ ឯកសារដែលមានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងលក្ខខណ្ឌដែលភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចសន្យាសក្តានុពលត្រូវតែដាក់ជូនក្នុងរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់មួយ។

Sumber(-sumber)

Adapted from Organisation for Economic and Co-operation Development (OECD), "Public Procurement Toolbox," accessed in 2022, View the Website.

Definisi

គោលគំនិតស្នូលនៃ រដ្ឋាភិបាលចិន។ ខណៈពេលដែលការទទួលស្គាល់ផ្លូវចម្រុះនៃ ការអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ វាផ្តល់អាទិភាពដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ "ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក" ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានផលប្រយោជន៍ទូទៅ ឬផលប្រយោជន៍រួម។ 

Sumber(-sumber)

Adapted from Marina Rudyak, "Cooperation," Decoding China, accessed in 2022, View the Website.