Skip to main content
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

Foreign Economic Cooperation Office (FECO), Ministry of Ecology and Environment (MEE)

ຄຳອະທິບາຍ

FECO គាំទ្រ MEE ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ថ្នាក់តំបន់ និងពហុភាគីលើ BRI “បៃតង” ការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ, ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា ការកសាងសមត្ថភាព និងការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ។ 

ແຫຼ່ງທີ່ມາສຳລັບຄຳອະທິບາຍ

Adapted from Foreign Economic Cooperation Office (FECO), “About FECO,” accessed in 2022, View the Website.

ທີ່ຢູ່ອີເມວ
ເວັບໄຊ
ທີ່ຢູ່ຂອງສຳນັກງານ

No. 5 Houyingfang Hutong, Xicheng District, Beijing, 100035, People's Republic of China

ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ

Foreign Economic Cooperation Office, No. 5 Houyingfang Hutong, Xicheng District, Beijing, 100035, People's Republic of China

ເລກໂທລະສັບ

+86 10-8226-8810

ເລກແຟັກ

+86 10-8220-0510